HomeFriðhelgisstefna

Friðhelgisstefna

Persónuverndarstefna

Inngangur:

Hópurinn sem sérhæfir sig í að veita ýmis lánsfé á netinu sér mikilvægi í að vernda og virða persónuvernd viðskiptavina sinna. Það er því nauðsynlegt að hópurinn hafi vel skilgreinda persónuverndarstefnu sem er opið aðgengileg og kynnt á heimasíðu hópsins. Hér er útdráttur úr persónuverndarstefnu sem hægt er að nota sem grunn fyrir aðlaganir og þarfagreiningu hópsins:

Markmið:

Hópurinn á að tryggja persónuvernd viðskiptavina sinna og standa vörð um réttindi þeirra gagnvart persónuupplýsingum sem þeir veita okkur í sambandi við lánsferlið. Markmiðið er að örugga góða stjórn persónuupplýsinga, fyrirbyggja óheimilan aðgang að þeim, og vinna að stuðningi viðskiptavina í öruggri notkun upplýsinganna.

Safn og meðferð persónuupplýsinga:

Hópurinn mun fá persónuupplýsingar frá viðskiptavinum í tengslum við lánsferlið. Þær upplýsingar sem munu vera inni í safninu eru t.d. nafn, kennitala, símanúmer, netfang, heimilisfang og fjárhæð láns. Persónuupplýsingar verða meðhöndlaðar með öruggum og lögmætum hætti, og viðskiptavinir hópsins hafa rétt til að fá upplýsingar um þá sem við þiggjum og meðhöndlum.

Notkun persónuupplýsinga:

Persónuupplýsingar viðskiptavina verða einungis notuð í tengslum við lánsferlið og við aðild viðskiptamála. Þær verða ekki notaðar í öðrum samhengjum eða deild út áfram án samþykkis viðskiptavina. Hópurinn gæti notað persónuupplýsingarnar til þess að samskila viðskiptavinum um lánsferlið, senda upplýsingar um þjónustu og viðhald, eða til að senda á minni upplýsingar í samsvarandi löglegum markmiðum.

Varðveisla og öryggi:

Hópurinn tekur viðskiptavini með öruggum hætti og metur nauðsynlega varðveislu- og öryggiskröfur. Þær persónuupplýsingar sem eru geymdar verða varðveittar í takmörkuðum tíma og verða eytt þegar þær eru ekki lengur nauðsynlegar. Hópurinn tekur við viðeigandi tæknilegum, stjórnsýslulegum og skipulagslegum ráðstöfunum til að vernda upplýsingar viðskiptavina fyrir óheimilum aðgangi, skertum aðgangi og mistökum. Öll gagnvirkni og þjónusta á heimasíðu hópsins er með öruggum tengingu og viðskiptavinir eru hvattir til að nota persónulega öryggisráðstöfun, t.d. sterk lykilorð og reglulega uppfæra hugbúnað og vélar.

Upplýsingar og aðgangur viðskiptavina:

Viðskiptavinir hópsins hafa rétt til að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar eru geymdar um þá og hvernig þær eru notaðar. Þeir hafa einnig rétt til að óska eftir breytingum, löglegri eyðingu og takmörkun notkunar persónuupplýsinga sinna. Hópurinn sér um að viðskiptavinir geti haft samskipti við okkur vegna persónuverndarmála og undirbúið þeim einfalda leið til að framfylgja persónuverndarréttindum sínum.

Löglegur grundvöllur:

Hópurinn muni vinna samkvæmt viðeigandi persónuverndarlögum og reglugerðum sem eru í gildi á hverjum tíma. Persónuverndarstefnan er byggð á samræmi við gildandi persónuverndarreglur og hefur þátttöku persónuverndarfulltrúa, þar sem við á.

Yfirlit og endurskoðun:

Persónuverndarstefna hópsins er reglulega yfirfarn og endurskoðuð til að tryggja að hún sé uppfyllt og í samræmi við breytingar á löggjöf og viðskiptahætti hópsins. Viðskiptavinir eru boðnir að kynna sér persónuverndarstefnuna á heimasíðu hópsins og geta hafa samskipti við okkur um þátttöku, spurningar og kvörtunir sem tengjast persónuvernd.